Zahrádkáři Bašť

2021

 

Výroční schůze 20.5.2021

Zápis z Výroční členské schůze ZO ČZS Bášť, která se konala 20.5.2021 od 18:00 hodin Komunitním centru U Oličů

Program schůze: Úvod

                            Stav členské základny

                            Hospodaření a návrh rozpočtu

                            Plán akcí

                            Specializované org., rady a porady na Webu

                            Diskuse

                            Závěr

Přítomno bylo 22 členů z celkových 32 členů

Uctili jsme památku pana J.Dubeně a J. Nováka kteří zemřeli v roce 2020.

 

Uvítali jsme nově narozenou „členku“ Terezku manželům Jakuba a Lucie Círmanových.

 

Na schůzi byla odsouhlasena účetní uzávěrka za rok 2020 a schválen rozpočet na rok 2021.

Plán akcí na rok 2021. Zpráva revizní komise A.Kreml.

 

Odsouhlasena změna ve výboru:

Předseda A.Bulvasová

Jednatel L.Cukrová

Pokladník B. Dvořáková

Člen E. Mišnerová

Člen H. Nováková

 

Zpráva o akcích uskutečněných v roce 2020: Ples Cirkus -  Cirkus 29.2.2020 a výstava ovoce a zeleniny 12.9.2020

 

Nebudeme pořádat výstavu Ovoce a zeleniny konala se v loňském roce a máme ustanoven interval 1x za 2 roky.

 

Byl schválen zájezd do Průhonického parku 18.6.2021 a

zájezd na výstavu do Litoměřic 18.9.2021

 

Vyhlášení foto soutěže „ Rozkvetlá Bášť“ – uzávěrka 31.7.2021

 

Seznámení se specializovanými organizacemi – viz brožura

 

Blahopřání Hance Novákové k jubileu

 

Porady na Webu: Zahrádkáři.cz a IZahrádkar.cz

     

                                                                             

                                                                              Alena Bulvasová

                                                                              Předseda ZO ČZS Bášť